BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Monday, June 28, 2010

edu 3105

Teknologi Pendidikan
Berbagai-bagai takrifan telah diberikan mengenai teknologi pendidikan:

"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan" (Crowell (1971):Encyclopedia of education)

"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran" (Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology)

Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.

Sila rujuk: http://www.educ.upm.edu.my/~rj/5.html

Reka Bentuk Pengajaran

ASSURE was stood for :
A - Analyze the Learner
S - State the Objectives
S - Select the Method
U - Utilize the Media and Materials
R - Require Learner Participation
E - Evaluate and Revise

The second model was ADDIE Model.
ADDIE was stood for :
A – Analyze
D – Design
D – Development
I – Implementation
E – Evaluation

Sila rujuk:
http://members.tripod.com/~SHAFFE/reka.htm
http://www.moeyc.gov.jm/projects/pesp/pesp_it_web/Workshop/training.html

0 comments:

Post a Comment